Ansatte

VÅRE

ANSATTE

Selgere:

Thomas Melby Pedersen

Aust og Vest Agder / Rogaland
411 43 050
 tmp@cenika.no

Robert Tillerflaten

Møre / Trøndelag og nordover
411 43 051
 rot@cenika.no

Glenn Jørgensen

Oslo / Akershus / Østfold
916 52 674
 gjo@cenika.no

Roger Skjønhaug

Hedmark / Oppland
930 33 746
 rsk@cenika.no

Mikael Lauritzen

Oslo / Akershus Vest
452 16 280
 mla@cenika.no

Espen Rinker Grensbråthen

Buskerud / Vestfold / Telemark
415 13 118
 erg@cenika.no

Gunnar Erlandsen

Hordaland/Sogn og Fjordane
916 53 968
 gue@cenika.no

Service / Teknisk:

John Knudsen

Teknisk
918 82 525
 jek@cenika.no

Ottar Vilnes

Produktsjef mellomspenning
901 42 840
otv@cenika.no

Thomas Bjørgan

Tavledesigner
916 09 164
 thb@cenika.no

Vegard Fladby

Teknisk
481 76 030
 vef@cenika.no

Kontor:

Svein Tore Moe

Daglig leder / CEO
402 90 040
 stm@cenika.no

Espen Storstein

Potet
994 22 929
 ess@cenika.no

Catrine Coles

Markedsansvarlig
411 43 052
 cac@cenika.no

Nadia Nalbant Moe

Administrasjonsansvarlig
971 70 967
 nnm@cenika.no

May Malones

Kontormedarbeider / Fakturering
934 04 149
 mma@cenika.no

Anne Ingvild Finstad

Kontormedarbeider
916 93 303
 aif@cenika.no

Irma Soza Johansson

Innkjøpsansvarlig / Purchasing manager
 32 24 03 04
979 78 517
 isj@cenika.no

Anette Tønsberg Hauge

Kontormedarbeider
917 76 764
 ath@cenika.no

Marija Rajkovic

Chef
32 24 03 00

Natallia Hlushakova

Økonomisjef
48 17 74 96
 nah@cenika.no

Lager:

Erik Holtet

Lagersjef
966 22 545
 eho@cenika.no

Kjell Roger Heien

Lageransvarlig
915 10 608
 krh@cenika.no

Asle Jørgensen

Lagermedarbeider
986 17 067
 asj@cenika.no

Kjell Ivar Himsett

Lagermedarbeider
969 01 785
 kih@cenika.no

Bjart Håkan Bekken

Lagermedarbeider
966 20 344
 bhb@cenika.no

Goran

Goran Mirosevie

Lagermedarbeider
gom@cenika.no

Andreas Bjørkman Myhr

Lagermedarbeider
abm@cenika.no

Espen Olsen Joramo

Lagermedarbeider
eoj@cenika.no

Verksted:

Jan Hugo Simonsen

Verkstedansvarlig
417 25 423
 jhs@cenika.no

Helene Holter Langeland

Montør
480 54 951
 hhl@cenika.no

Kresimir Ceh

Montør
 krc@cenika.no

Goran Rajkovic

Montør
 gor@cenika.no

Adrian Erlandsen

Montør
415 96 198
 aer@cenika.no

Bjorn

Bjørn Vidar Bjørnsson

Montør
bvb@cenika.no

Martin Torgersen

Montør
47640007
 mt@cenika.no