Centech Draw

TEST VÅRT TEGNEPROGRAM

CENTECH DRAW

Centech Draw er et tegneprogram for Cenika sine tavlebyggerkunder og er hovedsakelig basert på Finelcomp sitt meget fleksible tavlesystem. I Centech Draw kan du tegne alt fra små veggskap til store fordelingstavler. Du har også muligheten til å tegne: stativ, skap som er beregnet for å stå ute med nedgravingsfundament og apparatskap i IP65 utførelse fra Quadritalia. I tillegg til tavlesystem og skap finnes det aller meste av tavlekomponenter (automater, effektbrytere, overspenningsvern, målere, ur, klemmer osv.)  som Cenika lagerfører i Centech Draw. Centech Draw blir oppdatert fortløpende med nye komponenter.

 

Tegneprogrammet fungerer på den måten at du drar det du ønsker inn på arket og du endrer størrelse enkelt ved å dra i komponenten. Eventuelle andre tilpassinger som f.eks. amperstyrke gjøres ved valg i «Vis figurdata» boksen. I «Vis figurdata» boksen får du også annen nyttig informasjon. Komponentene er delt inn i forskjellige lag, de har festepunkt som er delt inn i grupper og de er forhåndsprogrammert til å legge seg på riktig nivå uavhengig av når du drar dem inn på arket. Centech Draw er en tilleggsapplikasjon til Microsoft Visio og Visio sine grunnfunksjoner fungerer også fint sammen med Centech Draw.

 

Når man er fornøyd med tegningen kan man trykke på «Skriv ut tegninger» å få laget en flere siders pdf. som viser de forskjellige lagene som f.eks. «Skap med dør», «Innvendig» og «Innvendig uten avdekning». Her er det også mulig å gjøre individuelle tilpasninger. Komponentene som dras inn på arket generer automatisk en stykkliste. Trykker du på knappen «Stykkliste» vil den komme fram og her får du muligheten til å lage en Excel-fil til eget bruk pluss en txt-fil som brukes ved ordre. Ønsker du å gjøre en bestilling sender du bare txt-filen til vår ordrekontor post@cenika.no.